Tuần lễ đào tạo liên tục thường niên – Bệnh viện Đại Học y Dược TP. HCM năm 2022

Công ty TNHH TTBYT Vạn Hưng hân hạnh đồng hành cùng Tuần lễ đào tạo liên tục thường niên – Bệnh viện Đại Học Y Dược TP. HCM năm 2022. Diễn ra từ ngày 15 – 8/2022 – 21/8/2022.