Bộ thu mẫu xét nghiệm Pap
nhúng dịch kỹ thuật Liqui-PREP®

  • Chi tiết sản phẩm

Chi tiết sản phẩm

Chất bảo quản mẫu (Preservative) Liqui-PREP®

Được thiết kế đặc biệt để :

– Không ảnh hưởng đến các xét nghiệm phân tử và hóa miễn dịch sau đó
– Ly giải máu và chất nhầy
– Kháng vi khuẩn giúp ngăn chặn sự tăng trưởng của vi khuẩn trong quá trình vận chuyển
– Ổn định mẫu cho phép bảo quản đến 90 ngày trước khi đến phòng thí nghiệm
– Vận chuyển và bảo quản ở nhiệt độ phòng
– Không phá vỡ hình thái tế bào ban đầu trong khi bảo quản
– Công thức không chứa vật liệu nguy hiểm giúp cho việc xử lý thải bỏ đơn giản và chi phí vận chuyển thấp.