Xét nghiệm Pap nhúng dịch kỹ thuật Liqui-PREPTM

Xét nghiệm Pap nhúng dịch kỹ thuật Liqui-PREPTM thế hệ mới có thể PHÁT HIỆN sớm các tế bào biến đổi bất thường CHÍNH XÁC hơn nhờ vào những tiến bộ mới:

– Tế bào được thu nhận và xét nghiệm nhiều hơn do đó không bỏ sót tế bào bất thường.
– Tế bào được bảo quản tốt, luôn ổn định, giúp chuẩn đoán tốt hơn.
– Sau khi các tạp chất được li giải, tế bào được quan sát rõ ràng và độ chẩn đoán chính xác cao.

Xét nghiệm Pap nhúng dịch kỹ thuật Liqui-PREPTM