Xét nghiệm Pap kỹ thuật thường quy

Xét nghiệm Pap kỹ thuật thường quy có giá trị tầm soát quan trọng NHƯNG kỹ thuật này còn có một số nhược điểm: - Tế bào bị sót trên dụng cụ thu mẫu sau khi phết lên lam kính "mất tế bào quan trọng". - Tế bào được bảo quản [...]


Xét nghiệm Pap nhúng dịch kỹ thuật Liqui-PREPTM

Xét nghiệm Pap nhúng dịch kỹ thuật Liqui-PREPTM thế hệ mới có thể PHÁT HIỆN sớm các tế bào biến đổi bất thường CHÍNH XÁC hơn nhờ vào những tiến bộ mới: - Tế bào được thu nhận và xét nghiệm nhiều hơn do đó không bỏ sót tế [...]